Celem niniejszej monografii jest identyfikacja znaczenia zarządzania projektami inwestycyjnymi w organizacji. Autorzy książki dołożyli wszelkich starań, aby zaprezentować nie tylko teoretyczne ujęcie problematyki projektów inwestycyjnych, ale również ukazać wymiar działania kierownika zespołu projektowego. Wybór odpowiedniej osoby na stanowisko kierownika projektu jest rozwiązaniem przynoszącym wszechstronne korzyści, pozwala bowiem m.in. wytworzyć kulturę projektową organizacji, uniknąć przeznaczania nakładów finansowych na zatrudnienie zewnętrznych kierowników, a także skrócić czas komunikacji pomiędzy zleceniodawcą a kierownikiem projektu. (fragment wstępu). Rok wydania: 2020 Spis treści Przedmowa................................................................................................................................................9 Rozdział 1. Systemowe wprowadzenie do zarządzania projektami inwestycyjnymi 1.1. Pojęcie i cechy projektów.....................................................................................................................11 1.2. Kryteria podziału projektów..................................................................................................................22 1.3. Specyfika projektów inwestycyjnych.....................................................................................................31 1.4. Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych......................................................................................42 1.5. Podsumowanie....................................................................................................................................53 Rozdział 2. Uwarunkowania sukcesu zarządzania projektem inwestycyjnym 2.1. Proces zarządzania projektami.............................................................................................................55 2.2. Charakterystyka grup i zespołów projektowych......................................................................................68 2.3. Kultura projektowa organizacji..............................................................................................................80 2.4. Role i obowiązki kierownika zespołu projektowego................................................................................85 2.5. Podsumowanie....................................................................................................................................103 Rozdział 3. Kierowanie zespołem projektowym 3.1. Cechy kierowania zespołem projektowym.............................................................................................105 3.2. Style kierowania zespołem projektowym...............................................................................................110 3.3. Komunikacja i konflikty w zespole projektowym....................................................................................117 3.4. Czynniki sukcesu w kierowaniu zespołem projektowym.........................................................................139 3.5. Podsumowanie....................................................................................................................................153 Spis literatury.............................................................................................................................................155


28.00 

Produkty powiązane


I BUILT MY SITE FOR FREE USING