Testy są przeznaczone wyłącznie dla psychologów legitymujących się dyplomem ukończenia magisterskich studiów psychologicznych bądź dla studentów psychologii (wyłącznie arkusze), którzy dostarczą upoważnienie wypełnione przez promotora, dyplomowanego psychologa. Skan dyplomu lub upoważnienia należy przesłać na adres biblioteka@vizja.pl.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING