Problematyka monografii dotyczącej rozwoju kariery urzędnika w świetle strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej należy do dyscypliny zarządzania zasobami ludzkimi oraz trzech dyscyplin prawa: • administracyjnego ustrojowego ze względu na umiejscowienie jej w strukturze administracji publicznej, • prawa pracy w części nazywanego prawem urzędniczym lub prawem pracowniczych stosunków służbowych, • do prawa konstytucyjnego ze względu na ustrojowe podstawy korpusu służby cywilnej w przepisach Konstytucji RP. Ważnym elementem spajającym konstrukcję monografii jest oparcie jej o koncepcję zarządzania zasobami ludzkimi, która pozwala na kształtowanie kadr administracji rządowej zgodnie z wymaganiami współczesnych i sprawdzonych modeli zarządzania zasobami ludzkimi. (fragment wstępu) Rok wydania: 2020 Spis treści Wstęp..................................................................................................................................................7 Rozdział 1. Organizacja służby cywilnej na podstawie ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1.1. Korpus służby cywilnej..................................................................................................................13 1.2. Organy służby cywilnej..................................................................................................................15 1.3. Szef Służby Cywilnej.....................................................................................................................16 1.4. Rada Służby Publicznej.................................................................................................................21 1.5. Dyrektor generalny urzędu.............................................................................................................24 1.6. Zwierzchnictwo Prezesa Rady Ministrów nad korpusem służby cywilnej i konsekwencje prawne zarządzania zasobami ludzkimi............................................................................................................27 Rozdział 2. Zatrudnienie w korpusie służby cywilnej a modele zarządzania zasobami ludzkimi w służbie publicznej 2.1. Podstawy zatrudnienia w służbie cywilnej......................................................................................31 2.2. Zatrudnianie w służbie cywilnej osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.............................34 2.3. Procedura naboru do służby cywilnej.............................................................................................38 2.4. Postępowanie kwalifikacyjne na urzędnika służby cywilnej i mianowanie.........................................42 2.5. Obsadzanie wyższych stanowisk w służbie cywilnej.......................................................................46 2.6. Pracownicy służby cywilnej...........................................................................................................56 2.7. Obowiązki i uprawnienia członka korpusu służby cywilnej...............................................................61 2.8. Praktyka stosowania ustawy o służbie cywilnej..............................................................................71 Rozdział 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbie cywilnej 3.1. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi.........................................................................................81 3.2. Modele zarządzania zasobami ludzkimi.........................................................................................83 3.3. Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi i polityką personalną w służbie cywilnej w oparciu o modele funkcjonowania administracji publicznej...............................................................................86 Rozdział 4. Podejście strategiczne do zarządzania zasobami ludzkimi w korpusie służby cywilnej 4.1. Diagnoza zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej w oparciu o modele służby cywilnej....95 4.1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w polskiej służbie cywilnej a modele zarządzania administracją publiczną............................................................................................................................................98 4.1.2. Etos pracy i etyka a wizerunek służby cywilnej............................................................................100 4.1.3. Struktura zatrudnienia w służbie cywilnej na podstawie Sprawozdań Szefa SC.............................103 4.1.4. Organizacja zarządzania w służbie cywilnej................................................................................107 4.1.5. Nabór do służby cywilnej...........................................................................................................109 4.1.6. Mechanizmy motywacji, system wynagradzania w służbie cywilnej..............................................111 4.1.7. Systemy ocen, szkoleń i rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej........................113 4.2. Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej........................................................118 4.2.1. Główny cel strategii...................................................................................................................119 4.2.2. Szczegółowe cele strategii.........................................................................................................120 4.2.3. Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej a inne dokumenty strategiczne.......121 4.2.4. Kierunki Strategii w ujęciu terytorialnym......................................................................................121 4.2.5. Upowszechnienie stosowania skutecznych i efektywnych metod zarządzania...............................124 4.2.6. Wspieranie rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej............................................128 4.2.7. Mechanizmy motywacji i system wynagrodzeń w służbie cywilnej................................................130 4.2.8. System realizacji Strategii..........................................................................................................132 4.2.9. Pozyskiwanie środków finansowych............................................................................................134 Zakończenie........................................................................................................................................137 Literatura.............................................................................................................................................143 Źródła prawa........................................................................................................................................151 Orzecznictwo.......................................................................................................................................153 Źródła internetowe...............................................................................................................................155


26.00 
I BUILT MY SITE FOR FREE USING